Groep 4 heeft een eigen winkeltje waar elke dag 1 iemand achter zit. Het groepje dat het hardst heeft gewerkt mag een moestuintje kopen van diegene die achter de winkel zit. Ze mogen er 2 kiezen. Elk potje heeft een andere prijs waardoor je oefent met rekenen als je een potje koopt. Daarvoor sta je in de rij. Je moet in je schrift opschrijven wat voor moestuintje je wilt kopen. De prijs moet je er ook bij opschrijven.

Ze hebben ook zelf heel veel moestuintjes geplant die staan voor het raam om veel zon te krijgen.                                  

Bij 4 centimeter gaat groep 4 ze verpotten en dan komen ze (volgens mij) in de klas te staan. Het kan ook dat ze in de ontdektuin komen. Het verpakkinkje van het moestuintje moesten ze heel goed lezen en er vragen bij bedenken waardoor ze toen ook nog eens bezig waren met begrijpend lezen. Die les hoefden ze dus gewoon niet meer te doen!!!! Ze hadden dus gewoon rekenen en begrijpend lezen in de pocket!
Wat ontzettrend slim van juf Pauline!! Zij verzint wel vaker zulk soort dingen zoals het tropen instrument. Zie het stukje groep 4 maakt eigen instrumenten.

Groetjes Tessel en Iza